{{pageName | translate}}

Попередження про можливі наслідки за договором про надання кредиту (далі – Договір)

У випадку непогашення кредиту у Базовий період розпочинається Спеціальний період, протягом якого нараховуються проценти за користування кредитом за ставкою 1.5 % на день на залишок тіла кредиту (розрахунок РППС наведений в рекламі здійснений з урахуванням Спеціального періоду). У випадку, якщо Базовий період буде обраний 5 днів, орієнтовна реальна річна процентна ставка, відсотки річних за першим кредитом складе: для споживчого кредиту без застави 506%; для мікрокредиту 499%.

У разі неналежного виконання умов Договору, Позичальник має сплатити всю Заборгованість за Договором, а також неустойку (пеню, штраф) та компенсацію (відповідно до умов укладеного Договору) у розмірах та в порядку, встановлених Договором.

За неналежне виконання умов Договору Кредитодавцем в перший день такого неналежного виконання умов Договору здійснюється нарахування штрафу у розмірі 300% від суми неналежно виконаного Зобов'язання, але не більше максимальної суми Неустойки за Договором, яка не може перевищувати:

- подвійної суми кредиту за Договором, сума кредиту за яким не перевищує розміру мінімальної заробітної плати;

- половини суми кредиту за Договором, сума кредиту за яким перевищує розмір мінімальної заробітної плати.

Максимальна сума неустойки не може бути збільшена за домовленістю сторін.

Після порушення обов’язків за Договором, Кредитодавець має право: 1)передати відомості про Позичальника до бюро кредитних історій; 2)здійснити безспірне списання коштів до повної сплати Заборгованості (відповідно до чинного законодавства України); 3)зв’язуватися з Позичальником після спливу 9 днів за всіма номерами телефонів, які отримані від бюро кредитних історій; 4)встановлювати зв’язок з Позичальником, у разі неможливості зв’язатися з ним, за усіма номерами телефонів, які знаходяться в джерелах, вказаних у Договорі; 5)у разі неможливості зв’язатись з Позичальником засобами зв’язку, вказаними у Договорі, та у разі встановлення контакту з Близькими особами та з особами, пов’язаними з Позичальником сімейними або діловими відносинами, а також з особами, які проживали або проживають з Позичальником за однією адресою (далі – Пов’язані особи), та які надали згоду на таку взаємодію, передати через таких осіб інформацію, передбачену Договором; 6)звертатися до Пов’язаних осіб, та які надали згоду на таку взаємодію, з метою прохання допомоги, у тому числі фінансової; за інформацією про фінансовий стан Позичальника; 7)стягувати безспірну Заборгованість з Позичальника у судовому порядку; 8)залучати колекторську компанію або укладати з будь-якою третьою особою договір відступлення/купівлі-продажу права вимоги без згоди Позичальника, але з обов’язковим повідомленням його про це; 9)здійснювати запис розмов під час комунікацій за Договором.