{{pageName | translate}}

Попередження про можливі наслідки за договором про надання кредиту (далі – Договір)

У випадку непогашення кредиту у Базовий період розпочинається Спеціальний період, протягом якого нараховуються проценти за користування кредитом за ставкою 2.5 % на день на залишок тіла кредиту (розрахунок РРПС наведений в рекламі здійснений з урахуванням Спеціального періоду). У випадку, якщо Базовий період буде обраний 5 днів, орієнтовна реальна річна процентна ставка, відсотки річних складе за першим кредитом 518%. У випадку подовження Базового періоду, Строку дії Договору та зміни Кінцевої дати виконання Договору процентна ставка подовження для нових клієнтів збільшується до 1.99% в день протягом Базового періоду. Для повторних клієнтів встановлюється індивідуально, в залежності від досвіду встановлення попередніх правовідносин з Товариством.

У разі неналежного виконання умов Договору, Позичальник має сплатити всю Заборгованість за Договором, а також неустойку (пеню, штраф) та компенсацію (відповідно до умов укладеного Договору) у розмірах та в порядку, встановлених Договором.

Після порушення обов’язків за Договором, Кредитодавець має право: 1)передати відомості про Позичальника до бюро кредитних історій; 2)здійснити безспірне списання коштів до повної сплати Заборгованості (відповідно до чинного законодавства України); 3)зв’язуватися з Позичальником після спливу 9 днів за всіма номерами телефонів, які отримані від бюро кредитних історій; 4)встановлювати зв’язок з Позичальником, у разі неможливості зв’язатися з ним, за усіма номерами телефонів, які знаходяться в джерелах, вказаних у Договорі; 5)у разі неможливості зв’язатись з Позичальником засобами зв’язку, вказаними у Договорі, та у разі встановлення контакту з Близькими особами та з особами, пов’язаними з Позичальником сімейними або діловими відносинами, а також з особами, які проживали або проживають з Позичальником за однією адресою (далі – Пов’язані особи), та які надали згоду на таку взаємодію, передати через таких осіб інформацію, передбачену Договором; 6)звертатися до Пов’язаних осіб, та які надали згоду на таку взаємодію, з метою прохання допомоги, у тому числі фінансової; за інформацією про фінансовий стан Позичальника; 7)стягувати безспірну Заборгованість з Позичальника у судовому порядку; 8)залучати колекторську компанію або укладати з будь-якою третьою особою договір відступлення/купівлі-продажу права вимоги без згоди Позичальника, але з обов’язковим повідомленням його про це; 9)здійснювати запис розмов під час комунікацій за Договором.